Edukativni centar | Educational Center

Educational CenterEdukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama  u sredu 11.06.2014. obeležava dvogodišnjicu osnivanja, kada će se nezaposleni upoznati s aktivnostima i programima koje nudimo, a poslodavci sa polaznicima obuka koje su organizovane u okviru projekta „Znanje svima“. Ovim Programom  prezentovaćemo aktivnosti koje su do sada realizovane projektom „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“, čiji je nosilac Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine a finansijski ga podržale Evropska unija i Austrijska javna agencija.

O značaju projekta i obukama za nezaposlene govoriće Miroslav Vasin, pokrajnski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Klaus Kaper, menadžer projekta pri Austrijskoj ambasadi u Beogradu, Dijana Benka Rosić, direktorka stručne službe, Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra i Nebojša Kukić, direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje i Siniša Nadbandić, direktor nacionalne službe za zapošljavanje.. Pored toga biće održana predavanja: Stimulativne mere za zapošljavanje, EU standardi u funkciji uspešnog biznisa i Učene na daljinu u Projektu „Znanje svima“. Prisutni će biti polaznici koji su završili obuke za kuvare, pekare i poslastičare, kao i polaznici obuka za preduzetništvo i inovacije, marketing, menadžment i poslovanje u turizmu, kojima će biti uručeni sertifikati.