U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, organizovana je svečana dodela sertifikata polaznicima koji su uspešno završili obuke za zanimanje zavarivač i operater na naumerički upravljanom strugu. Među gostima na ovom događaju, polaznicima i organizatorima, prisutni su bili i predstavnici Unije poslodavaca i preduzetnici sa kojima su kandidati koji su uspešno okončali svoju obuku imali priliku da nakon zvaničnog programa razgovaraju.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin obratio se, na samom početku, rekavši da je Edukativni centar veoma značajan obrazovni centar, jedini ove vrste u regionu, koji pored izuzetnog obrazovnog kadra ima i smeštajne kapacitete za polaznike obuka, koji žive van Novog Sada.

,,Edukativni centar je podignut kroz saradnju više pokrajinskih institucija, uz pomoć austrijske Vlade i Austrijske razvojne agencije ADA, uz pomoć evropskih fondova, sa osnovnom namerom da po modelu koji je uveliko primenjen u zemljama Evropske unije, pomogne onim ljudima koji sa svojim zanimanjem teže nalaze posao, da im, kroz obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije i sticanjem novih znanja i veština, bude omogućeno da sa novim zanimanjem lakše dođu do posla. Zadovoljstvo je videti da takav princip funkcioniše. Velik broj ljudi je kroz stečena znanja i sertifikate koje su ovde dobili došao do novog radnog angažmana i tako rešio svoje egzistencijalno pitanje. Svakih nekoliko nedelja se u Edukativnom centru organizuju obuke. Uručenjem sertifikata im potvrđujemo da sa novim znanjem i veštinama mogu da krenu u potragu za novim poslom. U poslednje vreme se organizuje i dodatna aktivnost, a to je medijatorstvo, odnosno posredovanje između onih koji su uspešno završili neku od ponuđenih obuka i poslodavaca koji mogu da zaposle neke od njih“, rekao je potpredsednik Vasin.

Direktor Edukativnog centra Budislav Medurić je istakao da je cilj ovog obrazovnog centra obučavanje deficitarnih obrazovnih profila, smanjivanje negativnih posledica spornih promena u obrazovnom sistemu, kao i usklađivanje strukture obrazovnih profila na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje sa potrebama poslodavaca. Edukativni centar pruža kompleksne, fleksibilne i praktično orijentisane obuke, te time skreće pažnju na nove mogućnosti za zapošljavanje putem programa prekvalifikacije i dokvalifikacije. Direktor Medurić je ovim putem naglasio da je neophodno, pored poslodavaca, motivisati i informisati i lokalne samouprave kako bi se što više kandidata prijavljivalo za ovakve i slične obuke i van Novog Sada i okoline, jer je Edukativni centar sa svojim kapacitetima namenjen svim građanima koji zadovoljavaju kriterijume za navedene obuke u znanju i veštinama.

U ime polaznika obuke operatera numerički upravljanim strugom, obratio se Borivoj Božić iz Bečeja.

“Zahvaljujem se Vladi Vojvodine i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polovšto su osmislili i realizovali izgradnju Edukativnog centra, gde smo mi nezaposleni dobili drugu šansu” – rekao je Božić.

“Ovom prilikom želim da se zahvalim i Edukativnom centru koji je u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka osmislio obuku za operatera numeričkim strugovima.

Polaznici obuke za zavarivače
Polaznici obuke za zavarivače

Naučili smo puno, željni znanja svakodnevno smo pohađali predavanja. Zato bi nam bilo značajno da poslodavci primete ovaj društveni napor i da uz pomoć sredstava privatnog sektora i podršku Vlade Vojvodine stvaramo nove materijalne vrednosti u korist nas samih, poslodavaca i naše države”, naglasio je jedan od polaznika obuka, Radivoj Božić.

Nakon zvaničnog programa upriličeno je svečano uručenje sertifikata koje su potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin i direktor Edukativnog centra Budislav Medurić, u prisustvu predavača, uručili polaznicima. Polaznici su potom imali priliku da porazgovaraju i povežu se sa prisutnim poslodavcima.