Studijska delegacija koju su sačinjavali direktorka Službe za realizaciju projekta APV Dijana Benka Rosić, direktor NSZ za Vojvodinu Nebojša Kukić, i direktor Edukativnog centra Budislav Medurić je posetila edukativne centre u Austriji, radi sticanja iskustva u radu istih i dogovori se oko budućih odnosa, pogotovo o partnerstvu u apliciranju na projektima EU vezanim za obrazovanje odraslih.

Untitled

Posećeni su:

  • BFI Winer Neustadt u Beču
  • BIT u Gracu
  • SZF u Fohnsdorfu

Poseta se odvijala u periodu od 08.12-11.12.2015. Ona je bila izuzetno uspešna jer smo mnogo stvari koje nas čekaju u sledećem periodu videli u radu tih ustanova, na mnoga pitanja i dileme dobili odgovore i potvrdili sebi da smo na dobrom putu u vođenju i razvoju Edukativnog centra i da smo i kao ustanova potpuno spremni već sada za preuzimanje odgovornosti kada se poglavlje 26 (obrazovanje i kultura) otvori u pristupnim pregovorima sa EU.

Untitled76

Efekat je postignut i u drugoj oblasti jer smo već zajednički aplicirali za projekat raspisan u okviru ERASMUS+.

Sa domaćinima smo se dogovorili da se u budućem periodu sartanja intenzivira kroz uzajamne posete i informisanje.

Untitle44d