Od 01.06.2016 godine Edukativni centar sprovodi radno angažovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidenzije NSZ. Ugovor su potpisala četiri nezaposlena.

Poslovi su vezani za:

  • održavanje i zaštitu životne sredine i prirode, odnosno prostora u objektima i oko objekata centra i
  • unos podataka u elektronsku formu u za to pripremljenu bazu.

Branka

Bojan

Miloš