obuke za nezaposlene novi sad

13.10.2016: Trenutno u Edukativnom centru obuke pohađa 127 polaznika. Obuke u toku su:

  • Engleski jezik,
  • Nemački jezik, Kurs za frizere,
  • Rukovaoci građevinskim mašinama,
  • Knjigovodstvo,
  • Obuka za pekare i
  • Obuka za zavarivače-bravare.

Obuku za pekare pohađa pet polaznika, a obuku završavaju u ponedeljak 17. oktobra kada polažu test iz teorije i imaju završnu izradu pekarskih proizvoda.

obuke za nezaposlene novi sad

Zavarivači-bravari pohađaju obuke u dve grupe od po šest polaznika – prva traje od 15.08 do 30.11., a druga od 12.09. do 25. decembra.
Početni engleski (A1.1) pohađa ukupno 33 polaznika, od čega u prvoj grupi njih devetnaestoro, a u drugoj četrnaestoro.

Početni nemački (A1.1) pohađa 24 polaznika, a napredni kurs nemačkog jezika njih petnaestoro, što je ukupno 39 polaznika. Kurs za frizere pohađa 9 polaznica. Ovi kursevi su počeli 05.10.2016. godine i traju po mesec dana.
Rukovaoci građevinskim mašinama su započeli obuku 10.10.2016., (obuka traje mesec i po dana), a pohađa je petnaestoro polaznika.

Knjigovodstveni kurs je započeo 05.10., traje tri meseca i pohađa ga 15 polaznika.