Danas (18.6.2018.) u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama održan je sastanak sa predstavnicima Nacionalnog centra za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija (NCSDK) iz Beograda i Međunarodnog centra za prenos znanja (MCPZ) iz Ljubljane.

Tema sastanka bila je otvaranje saradnje NCSDK i MCPZ sa Edukativnim centrom. Definisani su zajednički ciljevi i utvrđeni prvi koraci kao temelj buduće saradnje.

 

Benefiti koje Edukativni centar kroz ovu saradnju može da ostvari su brojni, a najbitniji je unapređenje postojećih programa obuka, usvajanje novih obuka, kao i međunarodna sertifikacija istih.

Međunarodna sertifikacija je bitna takođe jer kroz nju privredni subjekti, tj. poslodavci dobijaju obrazovaniju i kvalifikovaniju radnu snagu koja je prilagođena tržišnim potrebama.

Ovakva saradnja može doprineti daljim mogućnostima poput sigurnih partnera na evropskim projektima u budućnosti.