Okrugli sto “Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – nosioci društveno odgovornog poslovanja“ u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam održan je danas, 30.11.2018. godine, u Edukativnom centru povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Okrugli sto je otvorio potpredsednik Pokrajinske vlade Vojvodine i Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, a pored njega svoja izlaganja su predstavili i direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Đurađ Milanović, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam mr Pavle Počuč, kao i predsednik Saveta za socijalno preduzetništvo dr Lazar Ožegović.

Na okruglom stolu su primere društveno odgovornog poslovanja predstavili predstavnici preduzeća „Gepard VIS“ i „KS – Safety shoes“, a o inicijativama društvene odgovornosti i socijalnog preduzetništva kao pokretača odgovornog poslovanja govorili su predstavnici Udruženja „Čepom do osmeha“, sodare „Filipus“ i Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine – Kaspev.

Nakon toga je usledila simbolična dodela zahvalnica navedenim preduzećima i udruženjima, kao i Edukativnom centru od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, koje su dodelili Ivan Đoković i mr Pavle Počuč.