Prva ovogodišnja obuka za početnike u poslovanju će se održati u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama 21. i 22. februara.

Pravo na ovu besplatnu obuku imaju nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.

Na obuku se možete prijaviti lično u našem Centru ili putem našeg sajta.

Za više informacija pozovite 021/494-338.