Direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je dao opširan intervju časopisu za lokalnu samoupravu “Naše mesto”.

Tema intervjua je bila promocija Edukativnog centra, ciljevi, uspesi kao i informacije u vezi sa obukama i ostalo što uključuje delatnost Centra.

Ceo intervju možete pročitati na sledećem linku: Naše mesto: Smanjenje nezaposlenosti uz prekvalifikacije i dokvalifikacije