Prva grupa polaznika obuke za montere solarnih kolektorskih sistema u Edukativnom centru za obuke u Novom Sadu, trenutno učestvuje u praktičnom delu na montaži opreme. Planirano je da navedena grupa polaznika do kraja 2023. godine usvoji neophodna znanja i veštine, a potom i stekne sertifikate o uspešno završenoj obuci.
 
Polaznici su imali priliku da praktičan deo obuke sprovodu na trenažerima koje je Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama obezbedio preko projekta Američke agencije za međunarodni razvoj Trenažeri sadrže kompletnu opremu i komponente za simulaciju rada solarnog kolektorskog sistema. Polaznici su nakon teorijskog dela dobili priliku da učestvuju u procesu snimanja svih pozicija komponenata kolektorskog sistema i pripremanju specifikacija neophodnog materijala za montažu.
 
Prilikom sprovođenja praktičnog dela obuke polaznici su radili na montaži opreme, krojenju, sečenju, povezivanju, sastavljanju i zavarivanju komponenata u celovit sistem. Na kraju je sistem pušten u rad i izvršena je provera ispravnosti uz praćenje radnih parametara sistema.
 
Nadamo se da će polaznici nakon završene obuke biti radno angažovani u oblasti montaže solarnih sistema.