Edukativni centar učestvuje u projektu „Obučavanjem do posla“ koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru programa regionalno socijalno ekonomskog razvoja.

Projekat ima za cilj da doprinese razvoju novih modula obuka za konkurentna zanimanja na tržištu rada u Vojvodini, kako bi se uskladio odnos između ponude i tražnje za radnom snagom.

Nosilac projekta je Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

U okviru projekta će se vršiti obuke za konkurenta zanimanja u APV:

-zavarivače, bravare, limare, zidare, armirače, stolare, betonirce, molere, rad na visini, rukovaoce građevinskim mašinama.

Tokom trajanja obuke biće obezbeđen smeštaj polaznika kao i ishrana u Edukativnom centru.