Edukativnom centru su isporučeni bager JCB 3 CX Sitemaster, bager robot JCB 170, kamion IVECO EUROCARGO ML100, kombi Reno trafic mini van.

Navedena oprema je donacija Evropska unije.

Oprema će se koristiti za praktičan rad polaznika i obuke iz oblasti građevinarstva.

Polaznici će tokom višemesečnih obuka imati priliku da nauče kako se upravlja bagerom, steknu praktična znanja i odmah po završetku kursa budu spremni i obučeni za rad u nekoj od zainteresovanih kompanija.

Kamion će se koristiti kako za obuke polaznika koji će učiti kako se upravlja kamionom, tako i za ostale obuke iz oblasti građevinarstva. Polaznici će steći praktično iskustvo rada na gradilištu, organizacije transporta građevinskog materijala, utovara i istovara materijala itd.

Kombi će se koristiti za prevoz polaznika na gradilište, kao i prevoz materijala i opreme.