Obuka za bravare

Aug 15, 2012

U toku je Obuka za bravare za koju su polaznici selektovani u saradnji sa NSZ. Obuku pohađa 6 polaznika koji će po završetku obuka dobiti odgovarajuće sertifikate i biti osposobljeni za samostalno obavljanje bravarskih poslova. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, na kojima se stiču znanja o bravarskoj struci, materijalima, proizvodima i načinima njihove izrade.  Polaznici se takođe obučavaju u korišćenju mašine za glodanje i brušenje, načinima povezivanja koji se vrše na strugu i vezivnim sredstvima. Polaznici se zatim upoznaju sa metodama zavarivanja  i lemljenja koje su neophodne za obavljanje bravarskih poslova. Izrada, obračun i ugrađivanje građevinske bravarije, razni bravarski radovi i bravarija od aluminijuma predstavljaju vrhunac ove obuke. Obuka je deo projekta „Obučavanjem do posla“ u okviru programa regionalno socijalno-ekonomskog razvoja koji finansira Evropska unija.