Obuka za zidare

Sep 3, 2012

Uspešno je završena Obuka za zidare za koju su polaznici selektovani u saradnji sa NSZ. Obuku je pohađalo 5 polaznika koji su osposobljeni za samostalno obavljanje zidarskih poslova i oni će dobiti odgovarajućih sertifikate. Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela, na kojima su stečena znanja o osnovama građevinarstva, elementima zgrada, vrstama maltera, postupak malterisanja, zatim vrste zidova i stubova, kao i blokova. Takođe su stečena znanja o osnovama tehničkog crtanja i čitanja planova. Izučeno je obračunavanje utroška materijala i izrada predračuna. Na kraju je izvršena obuka sanacije i rušenja objekata i primena zaštitnih mera. … Obuka je deo projekta „Obučavanjem do posla“ u okviru programa regionalno socijalno-ekonomskog razvoja koji finansira Evropska unija.