Jezici

Aug 29, 2012
Knjige

Intenzivni kurs nemačkog jezika

Namenjen je polaznicima koji dosada nisu imali priliku da uče nemački jezik. Intenzivni kurs nemačkog jezika upoznaje polaznike sa osnovnim pravilima fonetike, gramatičkim i sintaksičkim strukturama, kao i osnovnim vokabularom prisutnim u svakodnevnoj komunikaciji. Više o kursu i prijava.

Intenzivni kurs engleskog jezika

Upoznaje polaznike sa osnovama gramatike i vokabularom engleskog jezika na nižem srednjem stepenu. Kurs obuhvata čitanje, pisanje, razumevanje i govor jezika čije se poznavanje ocenjuje, zajedno sa poznavanjem gramatike i vokabulara po završetku obuke. Polaganjem testa polaznik dobija sertifikat za nivo poznavanja engleskog jezika. Više o kursu i prijava.

Niži srednji kurs engleskog jezika

Upoznavanje polaznika s gramatičkim strukturama i vokabularom koji odgovara nižem srednjem nivou poznavanja engleskog jezika i razvijanje jezičkih veština preko različitih tema.
U okviru gramatike obrađuju se glagolska vremena, modalni glagoli, vremenske i uslovne rečenice i trpno glagolsko stanje. Više o kursu i prijava.