Obuka za molere

Oct 1, 2012

Prva grupa polaznika Obuke za molere koja se odvijala u okviru Edukativnog centra je uspešno završila obuku. Obuku je pohađalo 6 polaznika koji su selektovani zajedno sa NSZ, oni će dobiti odgovarajuće sertifikate za samostalno obavljanje molerskih poslova. Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela na kojima se stiču znanja o osnovama građevinskih objekata i vrstama radova, zaštiti na radu, teoriji boja – poznavanja tehnika mešanja boja, slaganja i upotrebe u prostoru i vrste premaza, alatima i priboru za rad, bojenje zidova i plafona i drvenih i metalnih površina. Odmah po završetku prve grupe Edukativni centar je pokrenuo obuku za drugu grupu molera. Obuka je deo projekta „Obučavanjem do posla“ u okviru programa regionalno socijalno-ekonomskog razvoja koji finansira Evropska unija.