Edukativni centar | Educational Center

Zaposleni u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama su obučeni za
obavljanje poslova Interne provere prema ISO 9001:2008 i ISO 19011:2011. Obuka je održana u BSC
centru od 08. do 11. Aprila 2013. Učestvovanjem i polaganjem ispita na seminaru stekli su znanja
potrebna za obavljanje internih provera što su potvrdili organizatori i predavači seminara Dr Vojislav
Vulanović, Dr Bato Kamberović, Dr Dragoljub Šević i Mr Srđan Vulanović. Ovom obukom zaposleni
poboljšavaju produktivnost Edukativnog centra u kom je u toku uspostavljanje standarda politike
kvaliteta i standarda zaštite životne sredine.