Educational Center

У циљу стручног усавршавања и повећања знања и вештина из области међународне стандардизације пословних активности и управљања пословним процесима менаџмента МСП-а и предузетника, у периоду од новембра 2012. до фебруара 2013. у Едукативном центру је одржано 14 семинара у сарадњи са Војводина Метал Кластером. Семинари под називом “Управљање и стратегијски менаџмент”, “ИТ технологија и иновације”, “Пословна стандардизација и сертификација” и “Оперативни менаџмент и пословни процеси” били су намењени запосленим лицима у предузећима чланицама ВМЦ и другим предузећима, незапосленим лицима, студентима и ученицима. Приближно 600 учесника је похађало поменуте семинаре.