Edukativni centar | Educational Center

U cilju stručnog usavršavanja i povećanja znanja i veština iz oblasti međunarodne standardizacije poslovnih aktivnosti i upravljanja poslovnim procesima menadžmenta MSP-a i preduzetnika, u periodu od novembra 2012. do februara 2013. u Edukativnom centru je održano 14 seminara u saradnji sa Vojvodina Metal Klasterom. Seminari pod nazivom “Upravljanje i strategijski menadžment”, “IT tehnologija i inovacije”, “Poslovna standardizacija i sertifikacija” i “Operativni menadžment i poslovni procesi” bili su namenjeni zaposlenim licima u preduzećima članicama VMC i drugim preduzećima, nezaposlenim licima, studentima i učenicima. Približno 600 učesnika je pohađalo pomenute seminare.