Prvi ciklus obuka za rukovaoce građevinskim mašinama u Edukativnom centru održao se od
11.02.2013. do 01.04.2013., dok je drugi započeo 01.04 i trajaće do 18.05.2013. godine. Polaznici su
selektovanu u saradnji sa NSZ. Prvi kurs je završilo 14 polaznika koji su osposobljeni za samostalno
rukovanje građevinskim mašinama, dok je u drugoj grupi njih 13, po uspešnom završetku oni će
takođe dobiti odgovarajuća znanja i potvrde za to. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela gde
se polaznici upoznaju sa alatima, njihovim karakteristikama i upotrebom, zatim sa komandama za
vožnju i njihovom upravljanjem i stabilizacijom mašina. Vežba se i radi prohodnost mašina, utovar
i istovar sa kašikom, rad sa paletama, postavljanje mašina na različitim terenima i podlogama i
praktičan rad sa kopačem i viljuškarom. Obuka je deo projekta „Obučavanjem do posla“ u okviru
programa regionalno socijalno-ekonomskog razvoja koji finansira Evropska unija.