Језици

Aug 14, 2013
Knjige

Интензивни курс немачког језика

Намењен је полазницима који досада нису имали прилику да уче немачки језик. Интензивни курс немачког језика упознаје полазнике са основним правилима фонетике, граматичким и синтаксичким структурама, као и основним вокабуларом присутним у свакодневној комуникацији. Више о курсу и пријава.

Интензивни курс енглеског језика

Упознаје полазнике са основама граматике и вокабуларом енглеског језика на нижем средњем степену. Курс обухвата читање, писање, разумевање и говор језика чије се познавање оцењује, заједно са познавањем граматике и вокабулара по завршетку обуке. Полагањем теста полазник добија сертификат за ниво познавања енглеског језика. Више о курсу и пријава.

Нижи средњи курс енглеског језика

Упознавање полазника с граматичким структурама и вокабуларом који одговара нижем средњем нивоу познавања енглеског језика и развијање језичких вештина преко различитих тема.
У оквиру граматике обрађују се глаголска времена, модални глаголи, временске и условне реченице и трпно глаголско стање. Више о курсу и пријава.