Dve godine rada

Edukativni centar je osnovan odlukom Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine 14.07.2010.Edukativni centar je zvanično počeo sa radom 17.05.2012. te je bila naša želja da istog datuma 2014. godine obeležimo dvogodišnji jubilej i napravimo rezime onoga što je za to vreme uradjeno i šta se planira uraditi u vremenu pred nama.Medjutim događaji sa poplavama u Republici Srbiji su odgodili obeležavanje godišnjice, te koristimo priliku da sa malim zakašnjenjem, tu svoju nameru realizujemo.

MISIJA

Naša misija je smanjenje nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine, kroz aktivnosti obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija odraslih nezaposlenih lica u skladu sa zahtevima tržišta rada.Pored toga Edukativni centar treba da amortizuje inertnost formalnog sistema obrazovanja i mnogo brže reaguje na zahteve i potrebe tržišta radne snage podložno veoma brzim tehnološkim promenama.

ZAKONODAVNI OKVIR

Ono što karakteriše ambijent za rad Edukativnog centra (jedinog takve vrste u Republici Srbiji) je kašnjenje primene već donetog Zakona o obrazovanju odraslih i problem Zakona o ograničenju zapošljavanja u javnom sektoru (predavači za naše obuke nisu u radnom odnosu u Edukativnom centru, te sada njih angažujemo preko javnih nabavki, što usporava njihov angažman).

KAPACITET

Kapacitet Edukativnog centra omogućuje rad 12 sati dnevno u 3 učionice opšte namene, četiri učionice opremljene računarima sa internet konekcijom, salonom za obuku frizera, manikira i pedikira, 2 sale u restoranu, kao i prostor za zanatska zanimanja u hali i zavarivačnica.To čini 650.000 polaznik/čas i naša želja je da taj kapacitet u što većem procentu stavimo u funkciju.

Posedujemo 24 programa obuka koji je verifikovan od strane Saveta za programe, po kojima se vrši svakodnevna edukacija nezaposlenih polaznika.Otvorili smo u Subotici ogranak Edukativnog centra koji ovih dana počinje sa radom. Edukativni centar ima 15 zaposlenih, s tim da se deo poslova obavlja u outsource.

Površinski prostor se proteže na 2.100 m kvadratnih, s tim da smo uspeli da kompletnu infrastrukturu odvojimo od ostalih privrednih subjekata u krugu.Kapacitet za prenoćište polaznika je 43 ležaja (7 četvorokrevetnih soba i 3 petokrevetne)

DOSADAŠNJE OBUKE

Od osnivanja do danas obuku je prošlo izmedju 2.500 i 3.000 lica.Većinom se obuka vrši za III i IV stepen sručnosti, sa izuzetkom obuka u toku za visokoobrazovane mlade ljude u sklopu Digitalne akademije (Samsung i NSZ) 75 polaznika i ICT KLASTER 45.

Finansiramo se iz budžeta AP Vojvodine, iz projekata i ostvarenjem na tržištu sopstvenih prihoda.

 

 

PLANOVI

 • Akreditovati ustanovu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (čim isti bude u primeni)
 • Implementirati ISM i izvršiti sertifikaciju do kraja 2014. sa ciljem bolje organizacije i kvalitetnijeg upravljanja kako organizacijom tako i zdravljem i bezbednošću zaposlenih i polaznika, zaštitom životne sredine i ponašanja u skladu sa HACCP procedurama.
 • Planskom obukom zaposlenih, podizati njihove kompetencije
 • Poboljšanjem vidljivosti Edukativnog centra kroz intenzivniji medijski nastup
 • Uspostavljanje saradnje sa naučnim i obrazovnim ustanovama u cilju iskorišćenja postojećih kapaciteta za potrebne obuke
 • Povećati stepen iskorišćenja instalisanih kapaciteta centra
 • Prikupljanje podataka i praćenje radnog statusa lica koja su prošla obuku u Edukativnom centru
 • Učešće u projektima EU, da li kao nosioci ili partneri, sa ciljem promocije centra, opremanja nedostajućom opremom iz tih sredstava i ovladavanje programima obuke koji bi bili sastavni deo projekata
 • Poboljšati metodologiju planiranja obuka sa aspekta strukture, obima, vremena, troškova u cilju optimalizacije iskorišćenja resursa
 • Povećati broj programa sa kojima možemo da organizujemo obuke kroz njihovo usvajanje i verifikaciju.
 • Poboljšati komunikaciju sa udruženjima koja u svom sastavu imaju posebno ranjive grupe sa aspekta zapošljivosti (ženska populacija, nezaposleni stariji od 50 godina, romska populacija,…).
 • Poboljšati komunikaciju sa udruženjima poslodavaca

 

Direktor Edukativnog centra

Budislav Medurić