Drugi ciklus projekta “Digitalna akademija”, koji realizuje kompanija Samsung u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Edukativnim centrom, završen je u Novom Sadu. Na svečanoj dodeli u četvrtak, 28. avgusta u Edukativnom centru, uspešnim polaznicima iz Novog Sada biće uručeni sertifikati. Projekat „Digitalna akademija“ će biti nastavljen od 25. septembra u Beogradu, kada će nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje imati priliku da prođu kroz obuke za inženjera mrežnih sistema, PhPWeb programera, android programera, dizajnera kompjuterskih igara i programera windows aplikacija. Treninzi su osmišljeni tako da pokriju oblasti koje su aktuelne u svetu, a ujedno su uključene u državnu strategiju razvoja informacionog društva u Srbiji. Projekat je rezultat Sporazuma o saradnji koji su potpisali Samsung i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa ciljem razvoja kompetentnosti nezaposlenih lica i povećanja broja zaposlenih u Srbiji. U okviru projekta, 225 polaznika, po 75 u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, pohađaju programe obuka za stručnjake u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Program edukacija namenjen je nezaposlenim licima sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u navedena tri grada, koji imaju završenu srednju i višu tehničku školu ili elektrotehnički fakultet, dok je za modul dizajnera kompjuterskih igara neophodno da polaznik ima završenu neku od umetničkih i tehničkih škola ili arhitektonski, elektrotehnički ili umetnički fakultet. Za selekciju kandidata zadužena je Nacionalna služba za zapošljavanje prema svojoj evidenciji nezaposlenih lica.