U realizaciji projekta „Znanje svima“ predstavnici Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Sluzbe za realizaciju programa razvoja APV i Zavoda za ravnopravnost polova su posetili tri udruženja žena (Gložan, Bač i Vrdnik), koji su partneri u istom projektu.

vrdnik
Udruženje žena iz Vrdnika

 

Gložan2
Udruženje žena iz Gložana

 

bač
Udruženje žena iz Bača

 

Tom prilikom je promovisana nova tehnologija učenja (na daljinu), prezentovani su rezultati projekta, kao i vrste i način pohađanja obuka u narednom periodu u Edukativnom centru.