Novi Sad, 26. februar 2015.

Nezaposleni iz cele Vojvodine moći će od sada besplatno da se doškoluju i prekvalifikuju preko interneta, putem sistema za učenje na daljinu, koji je postavljen sa internet stranicu projekta „Znanje svima“ www.znanjesvima.rs , rečeno je danas  na konferenciji za medije koja je održana u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

Direktorka nosioca projekta  – Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine Dijana Benka – Rosić istakla je da je u proteklih godinu dana obuke u Edukativnom centru pohađalo 344 nezaposlene osobe iz Vojvodine.

2

– Od tog broja, dvadeset dva polaznika otvorila su preduzetničke radnje, uz pomoć podsticajnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, 102 osobe nakon obuke su pronašle zaposlenje. Kako su obuke u Edukativnom centru završene, nezaposleni će od sada moći da ih prate preko sistema za učenje na daljinu. Prateći nekoliko jednostavnih koraka, oni će moći da se registruju na sajtu www.znanjesvima.rs  i tako koriste sistem za učenje na daljinu, koji obuhvata snimke obuka i priručnike u elekronskoj formi. Nakon odslušanih predavanja preko interneta, nezaposleni će imati mogućnost da polažu test u Edukativnom centru i tako steknu sertifikat o uspešno završenoj obuci  – istakla je Rosić.

4

Sistem za učenje na daljinu jedan je od glavnih ciljeva projekta „Znanje svima“, a mogu da ga koriste nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, bez obzira na pol, godine, nivo obrazovanja i mesto boravka. Potrebno je samo imati internet konekciju i osnovno poznavanje rada na računaru.

Istom prilikom dodeljeni su sertifikati poslednjoj grupi nezaposlenih koji su u okviru projekta „Znanje svima“ pohađali obuke za nemački i engleski jezik, za marketing, menadžment i poslovanje u turizmu, te obuke za preduzetništvo i inovacije.

5

Direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Budislav Medurić istakao je zadovoljstvo što je ova ustanova u mogućnosti da pruži svu potrebnu infrastrukturu za sporovođenje obuka za nezaposlene, a direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje Nebojša Kukić čestitao je polaznicima i pozvao sve one koji se do sada nisu odlučili za obuke, da se informišu u svojim filijalama, pohađaju obuke i time povećaju svoje šanse za zaposlenje.

3

Projekat „Znanje svima“ nezaposlenima iz Vojvodine pruža priliku da na konkretan i efikasan način utiču na egzistencijalno pitanje svog zaposlenja. Usmeren na doškolovavanje i prekvalifikaciju, kroz obuke pruža ne samo teorijsko već i praktično znanje, čime povećavava šanse za zapošljavanje te motiviše one koji su godinama bez posla da se pokrenu i učine konkretne korake u pronalaženju posla ili pokretanju sopstvenog biznisa.

6

Pored Edukativnog centra, partnerske institucije u projektu „Znanje svima“ su i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Zavod za ravnopravnost polova i udruženja žena „Vrdničanka“ iz Vrdnika, „Kolevka Bačke“ iz Bača i „Slovenka“ iz Gložana.

Projekat „Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština – Znanje svima“  finansijski su podržale Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj.

Detaljne informacije o projektu nalaze se na internet stranici www.znanjesvima.rs.