Kampanja za promociju elektronskog poslovanja deo je aktivnosti projekta “Razvoj elektronskog poslovanja” koji finansira EU sa 2,5 miliona evra sa ciljem da malim i srednjim preduzećima približi koncept elektronske trgovine, elektronskog poslovanja i digitalnih aplikacija koji se mogu iskoristiti kao inovativno sredstvo za povećanje konkurentnosti i sniženje troškova poslovanja.

Na skupu su govorili mr Srđan Vezmar, direktor Regionalne razvojne agencije Bačka, Lešek Jakubovski, vođa projekta, a prisutne je pozdravio i direktor Edukativnog centra Budislav Medurić, a obuci su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća iz Vojvodine i drugih institucija. Nakon uvodnih izlaganja, održana je obuka o elektronskom poslovanju za predstavnike malih i srednjih preduzeća iz Vojvodine kojima su predstavljene osnove elektronskog poslovanja.

U narednom periodu u organizaciji projekta, u saradnji sa  Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, biće održano još 15 obuka za mala i srednja preduzeća u gradovima i mestima u kojma se nalaze sedišta Regionalnih razvojnih agencija.

Evropska unija je najveći donator u Srbiji. Tokom poslednjih 14 godina Evropska unija uložila je više do 3 milijarde evra pomoći Srbiji. Od toga, 78 miliona evra (58 miliona u tehničkoj i bespovratnoj pomoći i 20 miliona u kreditnim linijama za mala i srednja preduzeća) uloženo je u projekte koji su imali za cilj da unaprede i ojačaju sektor privrede u Srbiji, posebno mala i srednja preduzeća koja su važan faktor u procesu približavanja srpske privrede razvijenim tržišnim ekonomijama, kao i na putu integracije u EU.

Evropska komisija objavila je u maju mesecu 2015. Strategiju za jedinstveno digitalno tržište kojom se reguliše niz pitanja, od prava potrošača u “onlajn” trgovini na malo, preko autorskih prava i zaštite podataka, do širenja mreže i korišćenja moderne tehnologije u industriji. Cilj Strategije je da evropsko digitalno tržište, koje se sastoji od 28 nacionalnih tržišta, postane jedinstveno. Jedinstveno digitalno tržište može da doprinese 415 milijardi evra godišnje ekonomiji EU i otvaranju stotina hiljada radnih mesta.