Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, u fabrici “Tisa Automotive“ u Senti, prisustvovao je uručenju sertifikata Edukativnog centra iz Novog Sada, prvoj grupi nezaposlenih lica koja su uspešno završila obuku za rad u ovom pogonu i odmah potom ugovora o zaposlenju. Mađarska kompanija ,,Tisa Cipo” je, naime, pre nepunih godinu dana u Senti otvorila fabriku ,,Tisa Automotive” za proizvodnju električnih kablova za automobilsku industriju.11062015_Vasin_Tisza_Senta 01

Početak rada pogona u Senti bio je i početak saradnje sa Pokrajinom, koja je podržala zapošljavanje prvih radnike. Tada je dogovoren i sistem obuke nezaposlenih lica, koji je pokazao dobre rezultate. Danas je, tako, prvih 18 lica, koji su uspešno prošli obuku za sticanje profesionalnih veština da rade u ovom pogonu, sklopilo ugovore o radu sa kompanijom “Tisa Automotive“.
„Ovo je veoma važno za Sentu, Vojvodinu i Srbiju. Ova kompanija je dokaz da je Srbija atraktivan prostor za strane investicije, a da je Vojvodina deo Srbije koji je sigurno najuspešniji u privlačenju stranih investicija,“ rekao je Miroslav Vasin i dodao da će Pokrajina i dalje podržavati ovaj projekat, jer se na obuci nalazi još oko 200 ljudi od kojih će svi koji uspešno završe obuku dobiti šansu da u ovoj fabrici zasnuju radni odnos. Inače, u projekat su, pored Edukativnog centra, uključeni i Opština Senta, te Pokrajinska služba Nacionalne službe za zapošljavanje i Filijala u Kikindi.

11062015_Vasin_Tisza_Senta 02

Prema rečima direktora fabrike “Tisa Automotive“ Akoša Barne, pogon u Senti, sa danas zaposlenih 18 lica, sada zapošljava oko 200 ljudi.
„Planiramo za ovu godinu da bude zaposleno od 450 do 500 ljudi, a do kraja 2016. godine do hiljadu zaposlenih,“ najavio je Akoš Barna i dodao da će svaki polaznik obuke koji savlada i položi ono što proces proizvodnje traži dobiti zaposlenje.

11062015_Vasin_Tisza_Senta 04

Inače, radi se o novom modelu obuke koju sprovodi Edukativni centar. Do sada se obuka održavala u Edukativnom centru u Novom Sadu, a ovog puta je bila u pogonu u Senti na opremi na kojoj će lica koja su uspešno savladala obuku i raditi. Prema rečima Budislava Medurića, direktora Edukativnog centra, koji je i osnovan da bi obučavao ljude bez nekih kvalifikacija da steknu veštine koje će im omogućiti zaposlenje,, program obuke je napravljen zajednički sa poslodavcem i pošto je dao dobre rezultate, biće primenjen i u drugim slučajevima.

11062015_Vasin_Tisza_Senta 05

Predsednik Opštine Senta Rudolf Cegledi potvrdio je da je ovaj zajednički projekat i te kako važan za Sentu, potkrepivši to podacima da je u ovoj opštini oko 2.000 nezaposlenih od čega je polovina sa osmogodišnjim obrazovanjem i žena. Nakon obuke, ova industrija koja planira proširenje i nova radna mesta, zaposliće upravo lica iz sfere nezaposlenih koja najteže nalaze posao.

11062015_Vasin_Tisza_Senta 06