Prezentacija Projekta „Besplatnom obukom do posla“ održana je 14.04.2016. godine u Česteregu.
Prisutnima su se obratili Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra i Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine.

20160414_192231
Predstavljen je Edukativni centar kroz dosadašnje rezultate rada, misija, ciljevi i kapaciteti Centra, a 20 nezaposlenih lica informisano je o mogućnostima učešća na besplatnim obukama koje se sprovode u Centru. Prisutni su upoznati sa načinom prijavljivanja i obukama koje započinju sledećeg meseca a takođe je predstavljena i mogućnost zapošljavanja uz podsticajna sredstva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova kao i iskustva polaznika obuka koji su otvorili sopstvene preduzetničke radnje.
Nakon prezentacije usledio je razgovor sa prisutnima koji su pokazali veliko interesovanje za učešće na obukama.