Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra i Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, su u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje, nezaposlenim licima predstavili projekat „Besplatnom obukom do posla“.

besplatne obuke backa palanka
Razgovarali su o misiji, ciljevima i kapacitetima Edukativnog Centra. Predstavili su vrste obuka koje se sprovode, način prijavljivanja, sertifikate i mogućnost zapošljavanja uz podsticajna sredstva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Nakon prezentacije usledio je razgovor sa prisutnima koji su pokazali veliko interesovanje za učešće na obukama. Postavljali su mnogobrojna pitanja vezano za trajanje obuka, obuke koje su u toku, kao i mogućnostima korišćenja smeštajnih kapaciteta Centra.