Edukativni centar je 27.09.2017. godine obišla delegacija studijske posete u okviru SEED 2 programa. U sklopu posete je organizovan obilazak Centra, upoznavanje delegacije sa uslovima rada i kapacitetima Centra. Đurađ Milanović, direktor Edukativnog centra, je održao i prezentaciju kojom je delegacija informisana o prethodnom radu Centra, sprovedenim obukama, broju polaznika i postignutim uspesima pri zapošljavanju, kao i o budućim planovima rada, poboljšanju postojećih i uvođenju novih vidova obuka. Poseti je prethodio sastanak u Vladi AP Vojvodine, tačnije Sekretarijatu za privredu i turizam Vlade APV, sa temama osnovnih odrednica Akcionog plana za zapošljavanje u AP Vojvodini, rad Partnerstva za zapošljavanje u APV, kao i rad Edukativnog centra za obuku u profesionalnim i radnim veštinama i njegov uticaj na zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine. Sastanku su prisustvovali: Đurađ Milanović, direktor Edukativnog Centra, Sabine Kroissenbrunner – Opunomoćena ministarka i zamenica Šefa Austrijske misije u Srbiji, Klaus Kapper – direktor Austrijske razvojne agencije , Hugo van Veghel – direktor TARA International Consulting (regionalni partner SEED programa), predstavnici Sekretarijata za privredu i turizam APV: zamenik pokrajinskog sekretara Pavle Počuč i pomoćnci, Branislav Bandić, Sergej Tamaš, Katica Uzelac i Marijana Četojević, kao i predstavnici Novosadskog humanitarnog centra, Opština Apatin i Kula.