Potpredsednik Pokrajinske Vlade i Sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković je na održanoj konferenciji u Edukativnom centru obrazložio bitnost kupovine objekta Centra od strane Vlade APV jer je time Edukativni centar sačuvan od potencijalnog gašenja usled stečajnog postupka A.D. Petar Drapšin, a time je sprečeno propadanje uloženog kapitala od strane Austrijske agencije za razvoj i omogućena dalja delatnost Centra.

Ovom prilikom, Đoković je istakao da je Edukativni centar jedinstvena institucija u svim lokalnim samoupravama Republike Srbije i šire i pozvao privredne subjekte da se obrate Centru za podršku u smislu potrebnih kadrova. Sekretar je obrazložio aktivacioni plan za samozapošljavanje za koji su izdvojena sredstva u iznosu od 130 miliona dinara i koji je Vlada APV usvojila prethodne nedelje.

Na konferenciji je bilo reči i o planu izgradnje dodatnog objekta za potrebe Centra koji bi mogao da nadomesti nedostatak konkretnog poslovnog inkubatora u Novom Sadu, po rečima Đokovića.

Direktor Edukativnog centra Đurađ Milanović je upoznao predstavnike medija sa trenutno započetim ciklusima obuka u Centru, ističući da od jedanaest obuka koje se realizuju ili će biti realizovane, dve se prvi put održavaju, a to su: obuka za poslovni i diploamtski protokol i menadžer za marketing na društvenim mrežama. Milanović je najavio i unapređenje postojeće obuke za zavarivače, kao i sprovođenje više projekata u tekućoj godini, sa akcentom na IPA projekat pogranične saradnje sa Mađarskom, dok je i najavljeno da će Edukativni centar ove godine postati član još jedne međunarodne organizacije za obrazovanje odraslih.

Napomenuto je da je Edukativni centar ove godine akreditovan od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za održavanje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama loklane samouprave.