Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Vas poziva da se prijavite za obuku za zavarivača ukoliko ste sa teritorije Grada Novog Sada. Obuka počinje uskoro (precizan datum će biti objavljen u narednih nekoliko dana) i možete se prijaviti lično u našem Centru, putem našeg sajta ili kod Vašeg savetnika u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.