Dana 26. marta 2019. godine u prostorijama Edukativnog centra je potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i Nacionalnog centra za talente.

Ugovorom o saradnji između dva centra će se otvoriti novo polje rada Edukativnog centra, gde će se vršiti zajedničko organizovanje obuka i rad sa nadarenim građanima osnovnog, srednjoškolskog kao i trećeg doba.

Ovim važnim partnerstvom Edukativni centar je osnažio svoju ulogu u neformalnom obrazovanju odraslih i nudi širi spektar obuka i mogućnosti kvalitetnijeg obrazovanja svojim korisnicima.