Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je 27. marta 2019. godine predstavio svoju lepezu obuka na Sajmu zapošljavanja u Zrenjaninu.

Kao i na svakom Sajmu zapošljavanja vladalo je veliko interesovanje za naše obuke, a građani Zrenjanina su se bliže upoznali sa mogućnostima koje se pružaju u našem Centru.

Ovakvi događaji su od velike važnosti kako za Edukativni centar, tako i za njegove buduće korisnike.

Dobra praksa predstavljanja na sajmovima zapošljavanjase nastavlja 29. marta u Somboru.