Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je predstavio svoje obuke na još jednom Sajmu zapošljavanja, ovaj put održanom u Somboru.

U petak, 29. marta 2019. godine u Sokolskom domu u Somboru smo potencijalne buduće korisnike uputili u mogućnosti koje mogu da ostvare putem Edukativnog centra.

Vladalo je veliko interesovanje za besplatne obuke koje naš Centar pruža nezaposlenim licima, a Edukativni centar će nastaviti sa ovom dobrom praksom predstavljanja na teritoriji AP Vojvodine već 4. aprila na Sajmu zapošljavanja u Kuli.