Danas, 24. juna 2019. godine, održan je okrugli sto povodom predstavljanja dokumenta o strateškom pristupu kreiranja javnih politika u AP Vojvodini, u oblasti privrede i turizma, u kontekstu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, a koji su zajedno pripremili Evropski pokret Novi Sad i Centar za evropske politike iz Beograda. Naručilac i inicijator ovog dokumenta, koji sadrži sedam suštinskih smernica, je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, sa ciljem da pruži primer ostalim sekretarijatima kako bi trebalo postupati i na koji način izvršiti sistemski pristup i reformu unutar sopstvenih administrativnih kapaciteta, a u postupku evrointegracija.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, istakao je da je Sekretarijat u proteklih godinu i po dana aktivno radio na prepoznavanju svojih obaveza, kao i svih pitanja koja se odnose na resore i nadležnosti, a koje su direktno povezane sa evrointegracijama.

Đoković je dodao da se Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, shvativši to kao obavezu, upustio u postupak izrade dokumenta o kreiranju javnih politika, koji će u narednim godinama poslužiti kao polazna tačka za korišćenje benefita koje pregovarački proces može doneti resorima privrede, turizma, rada i zapošljavanja koji su u nadležnosti Sekretarijata. Prema njegovim rečima, dokument će po okončanoj izradi biti javno dostupan na uvid.

Prof. dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, je sagledavajući period od samog početka otvaranja pregovora, do danas, istakla da ,,nikada nije dovoljno dobro“, te da je samo sprovođenje ovog dugotrajnog procesa sada i u rukama pokrajinske i lokalne administracije. Mišćević navodi da su ključne tačke pregovora otvaranje poglavlja, tačnije do kraja sedmice će biti otvorena nova dva, što u mnogome zavisi od država članica. Ona dodaje da je spremno pet poglavlja, a to su poglavlje 9 – finansijske usluge, poglavlje 4 – sloboda kretanja kapitala, ali su predata i poglavlja koja se tiču slobode kretanja radnika, transporta i poglavlje o transevropskim mrežama.

Jedan od autora ovog dokumenta i suorganizator današnjeg okruglog stola jeste Evropski pokret, koji je jedna od najstarijih organizacija u Srbiji koja se zalaže za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, počev od 1992. godine, sa ciljem da se implementiraju standardi EU u svim sferama našeg društva, politike, privrede i drugo. U okviru aktuelnih pregovora o pristupanju biće definisano na koji način i pod kojim uslovima će Republika Srbija ući u EU. Potrebno je omogućiti široj javnosti uvid uz opsežnije i potpunije informacije o samom postupku, kako bi transformacija koju donosi proces pristupanja EU zaživela u praksi.

Na pitanje o razlozima za donošenje ovakvog dokumeta i o značaju istog, potpredsednik Evropskog pokreta, Aleksandar Simurdić, ističe da sama statistika sprovedena među zemljama koje su prošle kroz pristupne pregovore kazuje da je bezmalo dve trećine evropskog zakonodavstva i njegove implementacije vezana za srednji i lokalni nivo, ali da to nije jedini način uključivanja administracije.

,,Kroz takav mehanizam približavate se građanima, dok usvajate i implementirate princip supsidijarnosti kao jedan od bazičnih principa funkcionisanja EU, pri čemu ste sve bliži građanima, otvarajući dijaloge, jer u konačnici, građani su ti koji takav proces moraju doživljavati kao svoj. Mora postojati kontinuiran dijalog“, rekao je Simurdić.

U diskusiji su učestvovali i director Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Đurađ Milanović, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, Nebojša Lazarević i potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, dr Vladimir Međak.