Edukativni centar i ove godine, sada već četvrti put, sprovodi radno angažovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a sve u cilju pospešivanja i stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, kao i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Vodeći se načelima poštovanja ljudskih prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom, a sa željom za uključivanjem osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života, u skladu sa njihovim profesionalnim sposobnostima, ovom prilikom, Ugovor su potpisala četiri nezaposlena lica. Nove kolege će raditi na poslovima održavanje i zaštita životne sredine i prirode, odnosno prostora u objektima i oko objekata Centra.