Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija (NCSDK) su prekjuče, 09. jula 2019. godine u Ljubljani potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovorom je predviđena saradnja na više polja kao što su: dopuna sadržaja postojećih programa stručnih kvalifikacija, razvoj i izrada novih programa obuka, sprovođenje obuka i sertifikovanje, promocija znanja i razvoja ljudskih potencijala, promocija celoživotnog učenja, priprema i realizacija projekata, kao i druge oblike saradnje.

Ova saradnja je započeta prošle godine, a uključuje i Međunarodni centar za prenos znanja (MCPZ) iz Ljubljane.

Ovom saradnjom će se polaznicima Edukativnog centra otvoriti nove mogućnosti kroz sistem međunarodne sertifikacije Združenja za razvoj znanja Slovenija (ZRZ Slovenija). Međunarodna sertifikacija je bitna jer kroz nju privredni subjekti, tj. poslodavci dobijaju obrazovaniju i kvalifikovaniju radnu snagu koja je prilagođena tržišnim potrebama.