Nacionalni centar za talente je u prostorijama Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama juče, 29.10.2019. godine održao tribinu pod nazivom „Mere selekcije, praćenja razvoja i podrške darovitima u AP Vojvodini, sa aspekta privrede i zapošljavanja“.

Panelisti tribine su bili predstavnici Mense, Nacionalne službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, kao i predstavnika privrede. Panelistima se obratio i direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Đurađ Milanović i ovom prilikom istakao važnost teme ove tribine i napomenuo da će Edukativni centar kontinuirano pružati podršku darovitim licima u saradnji sa Nacionalnim centrom za talente, kao što je to do sada i radio.

Podsećamo, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i Nacionalni centar za talente su u martu ove godine potpisali ugovor o pšoslovno-tehničkoj saradnji.