Nakon uspešno završenih obuka za knjigovođe i kuvare u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama organizovana je dodela sertifikata.

Ovom dodelom je zaokružena ovogodišnja saradnja sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) koja u sklopu projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ finansira obuke za nezaposlene Romkinje i Rome u Edukativnom centru.

Sertifikate je polaznicima uručio direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Đurađ Milanović koji je ovom prilikom poželeo puno uspeha u budućim karijerama ovih mladih polaznika, te ponudio svu raspoloživu pomoć koju Edukativni centar može da im pruži u budućnosti.