Danas, 21.05.2020. godine potpisana su četiri ugovora između Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Gradske uprave za privredu i Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine. Potpisani ugovori se odnose na realizaciju obuka: Rukovaoci građevinskim mašinama, Knjigovodstvo, Lične pratioce i Pasoš kompetencije.

Sredstva za obuke obezbeđena su Odlukom budžeta Grada Novog Sada za 2020. godinu, a namenjena su za mere aktivne politike zapošljavanja Akcionim planom zapošljavanja za tekuću godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 3.150.000,00 dinara namenjena su za obuke nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije grada koje će se održavati u okviru plana i programa u Edukativnom centru.