Direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je dao opširan intervju u vezi sa protekle četiri godine u Edukativnom centru. Tema intervjua je bila promocija Edukativnog centra, ciljevi, uspesi kao i informacije u vezi sa obukama i ostalo što uključuje delatnost Centra.

 

Kako biste ocenili prethodni period u Edukativnom centru?

Protekle četiri godine u Edukativnom centru se mogu ukratko opisati sa dve ključne reči: uspeh i napredak.

Da bi se ojačao i unapredio sistem neformalnog obrazovanja odraslih po kom Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama funkcioniše potreban je konstantan rad, širenje vidika i saradnje, kontinuirano proširivanje mreže partnera i organizacija voljnih za saradnju, kao i nezaobilazno prilagođavanje potrebama tržišta rada.

Veliko zalaganje zaposlenih u Edukativnom centru donelo je i donosi konstantno pozitivne rezultate. Svaka od prethodne četiri godine je beležila porast u broju obučenih, kao i porast u broju programa obuka koje Edukativni centar nudi, što je rezultiralo brojem od neverovatnih 14.000 obučenih lica od kada je Edukativni centar počeo sa radom 2012. godine. Od tog broja samo u protekle četiri godine je obučeno skoro 10000 i usvojen 21 program obuka, što je dupliralo broj obuka koje se sprovode u Edukativnom centru.

Sertifikat Edukativnog centra iz obuke za početnike u poslovanju je uslov na konkursima za subvencije za samozapošljavanje koje zasebno raspisuju Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Gradska uprava za privredu i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Edukativni centar je jedinstvena institucija kako u Republici Srbiji, tako i u regionu i ima veoma plemenitu misiju, a to je borba protiv nezaposlenosti na jedan drugačiji način – prekvalifikacijama i dokvalifikacijama.

 

Sa kim ste ostvarili saradnju do sada?

Kontinuirana saradnja sa osnivačem Edukativnog centra – Pokrajinskom vladom Vojvodine je ključ dugogodišnjeg uspeha Edukativnog centra. Pokrajinska vlada finansira obuke za nezaposlena lica kroz budžet AP Vojvodine, a u februaru 2017. godine je trajno rešila egzistencionalno pitanje Edukativnog centra izazvanim stečajnim postupkom A.D. Petar Drapšin. Pokrajinska vlada je na licitaciji za 50.000.000 dinara otkupila objekte koje Edukativni centar koristi i time trajno omogućila neometani nastavak delatnosti centra.

Neizostavna je i podrška Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a svakako i samog Potpredsednika pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića, koja se u protekle četiri godine znatno intenzivirala.

Sa Sekretarijatom su organizovane razne tribine, paneli, radionice, okrugli stolovi, konferencije za medije, a Potpredsednik pokrajinske Vlade Ivan Đoković je uvek rado viđen gost.

Grad Novi Sad – Gradska uprava za privredu i Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama su uspostavili saradnju 2017. godine koja se zasniva na tome da Edukativni centar obučava nezaposlena lica kroz obuke za profile deficitarnih zanimanja na teritoriji Grada Novog Sada. Gradska uprava za privredu finansira obuke za ličnog pratioca deteta, rukovaoce građevinskim mašinama, zavarivače, kao i obuku za vođenje poslovnih knjiga. Do sada je kroz saradnju sa Gradom obučeno 400 polaznika, a u 2020. godini Edukativni centar i Grad Novi Sad će sprovesti obuke za ličnog pratioca deteta, vođenje poslovnih knjiga, rukovaoce građevinskim mašinama i pasoš kompetencije.

Preko potrebna saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje je u kontinuiranom rastu. Zasniva se na dragocenim informacijama o potrebama tržišta rada, kako bi Edukativni centar mogao da prilagodi svoje obuke onima kojima je to najkorisnije i kojima će trasirati i olakšati put do zaposlenja. Nacionalna služba za zapošljavanje kroz svoj sistem i sa svojim savetnicima za zapošljavanje upućuje nezaposlena lica na obuke koje Edukativni centar tim licima potpuno besplatno pruža. Štand našeg Centra je uvek prisutan na svim sajmovima zapošljavanja koje Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje u gradovima na teritoriji AP Vojvodine i time se ostvaruje direktan kontakt sa potencijalnim polaznicima naših obuka.

Saradnja sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ je počela 2018. godine i kroz projekte “Podsticanje zapošljavanja mladih” i “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” obučeno je skoro 200 lica. Sprovedene su obuke za pekare, kuvare, rukovaoce građevinskim mašinama i viljuškarom, obuka za vođenje poslovnih knjiga, obuka za negu kose i tela, a svaki polaznik je dodatno prošao i obuku za početnike u poslovanju. Edukativni centar je posetio i šef misije GiZ-a u Srbiji Alexander Beetz, vođa projekta “Podsticanje zapošljavanja mladih” gde je upoznat sa radom i planovima Edukativnog centra. Logičan nastavak saradnje sa GIZ-om je najavljen i za drugu polovinu 2020. godine.

Informatika A.D. iz Beograda je bliski partner Edukativnog centra već dugi niz godina. Kroz saradnju je unapređena IT infrastruktura Edukativnog centra, zaposleni u Edukativnom centru su obučeni u skladu sa najvišim Microsoft standardima, unapređene su informatičke obuke koje se sprovode u našem Centru, a pored toga je značajna i saradnjana polju izdavaštva. Izdata je publikacija “Microsoft Office 365 u obrazovnim ustanovama – priručnik za administratore i nastavnike”, izrađen program “Edukacija za modernu lokalnu samoupravu – Edumlos” –  program kurseva za stručno i kontinuirano usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama i organima autonomnih pokrajina. Pored ovih oblika saradnje, Informatika AD je u informatičkim učionicama Edukativnog centra sprovodila niz obuka za programiranje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

 

Koji su Vam planovi za naredni period?

Sprovođenje obuka sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave je jedan od ključnih ciljeva a prve korake smo već načinili i tako je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ukazom ministra Branka Ružića akreditovalo Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama za realizatora Programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, time načinivši Edukativni centar jednom od retkih institucija koja ispunjava uslove ministarstva za realizaciju programa koji je u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Pored akreditacije od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Edukativni centar je predao dokumentaciju Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kako bi  dobio status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA OO). Dokumentacija je poslata za sve nivoe engleskog i nemačkog jezika, kao i za obuke za frizera, pedikir i manikir, a pozitivan odgovor sasvim sigurno neće izostati.

U sklopu svog članstva u EAEA – Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih, kojoj je Edukativni centar pristupio 27. juna 2018. godine, koja je ujedno najveća organizacija ovog tipa na našem kontinentu, a uključuje i pojedine organizacije iz Azije, je našem Centru omogućeno da iskoristi mrežu cele organizacije, da razmeni iskustva sa ostalim članovima, vidljivost na evropskoj sceni kao i unapređenje programa obuka kroz sistem razmene i sugestija. Prijavićemo se da budemo domaćini generalnoj skupštini EAEA naredne godine i time pojačati svest obrazovnog sektora u Srbiji kako bismo im predstavili mogućnosti integracije u ovakvu jednu asocijaciju i sa krajnjim ciljem povećanja kvaliteta neformalnog obrazovanja na našim prostorima.

Nacionalni centar za talente i Edukativni centar ostvaruju poslovno-tehničku saradnju kojom se otvorilo novo polje rada Edukativnog centra. Sprovodimo i organizujemo  obuke i tribine sa NCT, a u planu je i rad sa nadarenim građanima osnovnog, srednjoškolskog kao i trećeg doba. Ovim važnim partnerstvom Edukativni centar je osnažio svoju ulogu u neformalnom obrazovanju odraslih i nudi širi spektar obuka i mogućnosti kvalitetnijeg obrazovanja svojim korisnicima.

Nastavak realizacije ugovora sa Nacionalnim centrom za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija (NCSDK), koji je potpisan u Ljubljani pod pokroviteljstvom Međunarodnog centra za prenos znanja (MCPZ), je od ključne važnosti. Ugovorom se vrši saradnja na više polja kao što su: dopuna sadržaja postojećih programa stručnih kvalifikacija, razvoj i izrada novih programa obuka, sprovođenje obuka i sertifikovanje, promocija znanja i razvoja ljudskih potencijala, promocija celoživotnog učenja, priprema i realizacija projekata, kao i druge oblike saradnje.

U saradnji sa Vojvodina metal klasterom, kao i dva partnera iz Segedina Edukativni centar učestvuje u realizaciji dvogodišnjeg IPA projekta u pograničnom regionu sa Mađarskom pod nazivom „ITC MIND“ – Innovation and Technology Center for Metal Industry koji se polako privodi kraju.

Konkretan fokus ovog dvogodišnjeg projekta je povećanje inovativnog potencijala metalske industrije u prekograničnom regionu, kao doprinos ukupnoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Ovim projektom je znatno unapređena i obuka za zavarivače u Edukativnom centru kroz poboljšanje samog programa obuke, kao i nabavke najmodernijeg simulatora za zavarivanje koji je u martu ove godine stigao i momentalno pušten u rad. S obzirom na to da simulator obuhvata nekoliko tipova zavarivanja, uštedeće i značajna finansijska sredstva jer će smanjiti potrošnju materijala koji je potreban da bi se bilo koja obuka za zavarivače sprovela.

 

Da li ste i na koji način vršili promociju Edukativnog centra?

Ovo je jedan od ključnih načina na koji Edukativni centar želi da informiše pre svega nezaposlena lica o besplatnim mogućnostima koje im naš Centar pruža.

Pored brojnih medijskih nastupa štand Edukativnog centra je prisutan na sajmovima zapošljavanja u gradovima Vojvodine u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Na ovaj način Edukativni centar ostvaruje direktan kontakt sa nezaposlenim licima i pomaže budućim polaznicima da se opredele za obuke koje će im najviše doprineti na putu ka zaposlenju.

Edukativni centar je otvorio svoja vrata, pa je tako već tradicionalno postao učesnik evropskog projekta European Vocational Skills Week. Od 2017. godine Edukativni centar svake godine poziva svoje partnere sa kojima zainteresovanim građanima, nezaposlenim licima i svima ostalima prezentuje svoje kapacitete, svoje uspehe, a svakako i svoje planove za budućnost.

Velika novina u 2019. godini je svakako i interni kulturno-umetnički projekat Edukativnog centra „EC ART 2019“. Aktivnosti ovog projekta su se bazirale na izlagačkoj delatnosti kroz ustupanje izložbenog prostora umetnicima i logistička podrška pri organizovanju izložbi slika, fotografija, kao i književnih večeri. Prvu manifestaciju je svojom sjajnom izložbom otvorio slikar i arhitekta Nebojša Šćekić, a u narednim nedeljama su svoje radove izlagali bivši polaznici kurseva iz oblasti starih zanata – izrade vitraža, slikanja na svili, kao i ručnog tkanja i izrade suvenira. Izložbu digitalnih fotografija je upriličila autorka Ružica Berber, a nekoliko nedelja kasnije je održana ujedno i treća izložba slika umetnika Zorana Ćirovića  uz književno veče, tj. promociju knjige „Lepota života“ pisca Davida Kecmana.

Kada je u martu 2020. uvedeno vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije zbog pandemije COVID-19 virusa, Edukativni centar je počeo sa planiranjem realizacije online obuka. Tako su naši polaznici iz svojih domova pohađali razne obuke. Ova praksa je nastavljena i nakon ukidanja vanrednog stanja, zato što se na ovaj način može obučiti više ljudi nego uživo, s obzirom na preporuke o držanju socijalne distance. Takođe, zaposleni u Edukativnom centru su upoznati sa merama zaštite, posedujemo zaštinu opremu, a na ulazima i izlazima iz zgrade su postavljene dezobarijere, kao i sredstva za dezinfekciju ruku.