U sredu, 30. septembra 2020. godine u Edukativnom centru je održan sastanak kom su prisustvovale predstavnice kompanije Senta-Promet – Sanja Mandić i Nacionalne službe za zapošljavanje Kikinda – ispostava Senta – Dragana Marčeta, kao i direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama – Đurađ Milanović..

Ovaj sastanak je nastavak otpočete saradnje sredinom ovog meseca, kada je u Edukativnom centru održan inicijalni sastanak sa predstavnicima privrede i lokalne samouprave iz Sente.

Dogovoreno je da će Edukativni centar obučavati nezaposlena lica za razne profile (krojači, mesari, trgovci…) za unapred poznate poslodavce, tj. kompanije sa teritorije opštine Senta i time pomoći smanjenju nezaposlenosti u Senti.

Ovim putem Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama nastavlja svoju misiju, a to je borba protiv nezaposlenosti kroz sistem prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih lica.