Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je u sredu, 16. septembra 2020. godine bio domaćin inicijalnog sastanka o budućoj saradnji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Edukativnog centra – direktor Đurađ Milanović, opštine Senta – načelnik za privredu lokalne samouprave Senta Sebastian Stanić, Nacionalne službe za zapošljavanje – organizaciona jedinica Senta Srđan Nedović, Regionalne razvojne agencije PanonReg, kompanije P&E Textil Manufaktur doo iz Sente – direktorka Marija Šuranji.

Sastanak je bio krajnje produktivan, a teme su bile: tešnja saradnja sa Opštinom i Nacionalnom službom za zapošljavanje na teritoriji opštine Senta na polju obuka za deficitarna zanimanja, kao i obuke za unapred poznate poslodavce, prevashodno kompaniju P&E Textil Manufaktur doo.

Definisani su jasni početni koraci koje svi učesnici sastanka treba da preduzmu kako bi nezaposlena lica sa teritorije opštine Senta kao krajnji korisnici što pre mogli da se prekvalifikuju i zaposle.

Verujemo da će ova saradnja veoma brzo početi da se materijalizuje.