Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i ove godine je pružio kvalitetno obrazovanje i usavršavanje nezaposlenim licima na teritoriji AP Vojvodine. Kroz uspešnu ovogodišnju saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, kao i sa filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, Edukativni centar uspešno je radio na ostvarenju svog primarnog cilja, a to je pomoć ka rešavanju dugoročne nezaposlenosti, pružanje znanja, veština i umeća, a sve to u cilju lakšeg i bržeg zapošljavanja.

Imajući u vidu Odluku o proglašenju vanrednog stanja koja je stupila na snagu početkom godine, tačnije 15.03.2020. godine, Edukativni centar je svoje aktivnosti i rad morao da prilagodi tadašnjoj novonastaloj situaciji. Prva obuka koja je izvedena online jeste obuka za veb programiranje i dizajn – osnovni nivo. Pošto se realizacija ove obuke pokazala veoma uspešnom, Edukativni centar je nastavio sa održavanjem i drugih obuka na daljinu za nezaposlena lica zbog bolje prevencije, prilagođavanja kao i pridržavanja propisanih mera. Na daljinu su održavane i ostale obuke do kraja godine, a to su: veb programiranje i dizajn – napredni nivo, engleski jezik, nemački jezik i obuka za vođenje poslovnih knjiga (knjigovodstvo). Obuke koje su zahtevale praktičnu primenu nastave  održane su u grupama koje su bile prilagođene propisima o ograničenju broja prisutnih osoba, a to su: obuka za frizera, obuka za manikir, obuka za pedikir, obuka za zavarivače, obuka za rukovaoce građevinskim mašinama i obuka za ličnog pratioca deteta.

Za poslovanje Edukativnog centra relevantni su podaci da je Edukativni centar u ovoj godini obučio 1946 lica kroz sprovedenih 88 obuka.

U sklopu saradnje kroz IPA projekat Edukativni centar je ove godine nabavio najmoderniji simulator za zavarivanje. Direktor Edukativnog centra, Đurađ Milanović, dogovorio je izvođenje obuka za unapred poznatog poslodavca, tj. nove partnere Edukativnog centra, a neke od tih obuka su: obuka za krojača, obuka za mesara i obuka za trgovca. Realizacija ovih obuka planirana je za narednu godinu.

Ova godina je dokaz da je Edukativni centar spreman da se prilagodi i pređe svaku prepreku kako bi nastavio da ispunjava svoj primarni cilj, a to je borba protiv nezaposlenosti.