Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama će izdati priručnik za obuku „web programiranje i dizajn“ i time nastaviti da ostvaruje i svoju izdavačku delatnost za koju je između ostalih i registrovan.

Direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Đurađ Milanović i autor, a ujedno i predavač Marko Šović su juče, 18. januara 2021. godine postigli dogovor o izdavanju priručnika  koji je u potpunosti prilagođen zahtevima specifičnog sistema intenzivnih obuka u Edukativnom centru.

Cilj izdavanja ovog priručnika je unapređenje obuke, pružanje kvalitetnog materijala i učila, dok bi kao krajnji korisnici najveći benefit imali polaznici obuke u Edukativnom centru.

Priručnik je u završnoj fazi pripreme i biće dostupan polaznicima u najkraćem mogućem roku.