Direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Đurađ Milanović sastao se sa predstavnicima Nemačke orghanizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, na čelu sa vođom tima Robertom Buom za projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”. Otvorenom sastanku su pored predstavnika GIZ-a prisustvovali i polaznici obuka za rukovaoce građevinskim mašinama, zavarivača i nege kose i tela koje su finansirane od strane GIZ-a a sprovode se u Edukativnom centru. Oni su su aktivno učestvovali u razgovoru i dobili savete i podršku od direktora Edukativnog centra i predstavnika GIZ-a, a  iskazali su zadovoljstvo prema do sada pruženom znanju i veštinama koja dobijaju od Edukativnog centra.

Nakon obuka polaznici će biti osposobljeni za rad na određenim radnim mestima i time se ostvaruje osnovni cilj poslovanja Edukativnog centra – dugoroćno smanjenje nezaposlenosti kroz sistem prekvalifikacija i dokvalifikacija.

Ovo je nastavak dugogodišnje saradnje Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ kroz čije projekte je u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama obučeno preko 200 lica do sada.