Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i Nacionalni centar za talente su u petak, 26. 3. 2021. godine, u prostorijama Edukativnog centra organizovali sastanak sa predstavnicima opštine Bačka Topola.

Sastanak je organizovan na inicijativu Nacionalnog centra za talente, a u cilju upoznavanja predstavnika opštine Bačka Topola sa radom i kapacitetima Edukativnog centra. Ideja vodilja celokupnog sastanka bila je da Edukativni centar kroz obuke u narednom periodu podstiče darovitost i obučava nezaposlena lica za rad kod unapred poznatih poslodavaca sa teritorije opštine Bačka Topola.

Na taj način bi se u budućnosti težilo ostvarivanju prisnije saradnje između poslodavaca sa teritorije opštine Bačka Topola i Edukativnog centra, čime bi se upotpunila misija Edukativnog centra koja se ogleda u smanjenju nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine.