Novi Sad, 12. maj 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, sastao se danas, u prisustvu direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, prof. dr Aleksandra N. Ašonje, i saradnika, sa predstavnicima humanitarne i socijalne organizacije ,,Caritas Srem“ i tom prilikom razgovarao o mogućnostima za saradnju u narednom periodu, sa akcentom na obuci mladih, kao i osnaživanju ranjivih kategorija stanovništva.
Ova humanitarna organizacija već dve godine sprovodi trogodišnji regionalni projekat pod nazivom ,,Your Job” (srp. Tvoj posao), usmeren ka zapošljavanju mladih, tačnije lica od 15 do 30 godina. Projekat čiji je glavni inicijator ,,Caritas Austria“, implementira se na teritoriji opština Ruma i Irig, kao i na teritoriji Grada Zrenjanina.
Sekretar Ivanišević je stava da bi državne institucije, kao i druge relevantne organizacije, uključujući i civilni sektor, trebalo da sarađuju, te da je neophodno ostvariti što bolju saradnju ove humanitarne organizacije i Edukativnog centra.
U okviru projekta, pruža se mogućnost organizovanja raznovrsnih tečajeva namenjenih potrebama mladih, prevashodno u domenu najtraženijih svetskih jezika, vođenja poslovnih knjiga, kao i za druge kvalifikacije potrebne tržištu rada, a kako bi se povećala zapošljivost mladih.
Pored profesionalnih obuka, ,,Caritas“ organizuje i programe stručne prakse, kao i razvoj preduzetništva, kroz obuke i treninge.
S obzirom da Edukativni centar Novi Sad pruža usluge obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije u više od 60 delatnosti, kao i učenje i unapređenje određenih veština na daljinu, stvara se preduslov za dalju saradnju na unapređenju i intenziviranju programa podrške i pomoći, kao i proširenja interesnog delovanja projekta i na ostale delove AP Vojvodine.
Za početak juna meseca tekuće godine, predviđeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji sa ovom organizacijom koja će, uz druge prateće sadržaje, biti organizovana u prostorijama Edukativnog centra Novi Sad.
Učesnici današnjeg sastanka su bili podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Slavoljub Arsenijević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast zapošljavanja, Ilona Pelt, kao i Nataša Bešlin iz Edukativnog centra.