U Edukativnom centru 01.09.2021. godine potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji između Edukativnog centra i

Biskupisjkog Caritasa Srem. Ugovore su potpisali ispred Edukativnog centra Aleksandar N. Ašonja i Biskupisjkog Caritasa Srem Petar Dujić.

Caritas Srbije zajedno sa Caritasom Aleksinac, Caritasom Zrenjaninske biskupije i Biskupijskim Caritasom Srem realizuje projekat podrške mladima pri zapošljavanju YourJob. Projekat finansiraju Austrijska razvojna agencija (ADA), Renovabis i Caritas Austrije.

Cilj projekta je povećanje prilika za zapošljavanje mladih kroz otvaranje inkubatora za mlade u Aleksincu, Zrenjaninu i Rumi, kroz individualno savetovanje, radionice profesionalne orijentacije, obuke za aktivno traženje posla, organizovanje treninga za jačanje veština mladih, programe podrške za stručno osposobljavanje i obrazovanje odraslih, pripravničke programe, inkubatore poslovnih ideja i grantove za samozapošljavanje.

Korisnici projekta su mladi od 15 do 30 godina, dugoročno nezaposleni, korisnici socijalne pomoći, mladi van obrazovanja, mladi s invaliditetom i dr.

Ovaj ugovor predstavlja realizaciju aktivnosti u okviru Memoranduma o saradnji koji su potpisali Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Caritas Srem, a koji se odnosi
na realizaciju projekta podrške mladima pri zapošljavanju YourJob. U okviru ugovora realizovaće se određene obuke u Edukativnom centru.

Ovaj ugovor predstavlja realizaciju aktivnosti u okviru Memoranduma o saradnji koji su potpisali Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Caritas Srem, a koji se odnosi na
realizaciju projekta podrške mladima pri zapošljavanju YourJob. U okviru
ugovora realizovaće se određene obuke u Edukativnom centru.